Începe înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire în sectorul 4

1502

Începând de miercuri, 17 octombrie, locuitorii din Sectorul 4 al Capitalei pot depune individual sau prin intermediul administratorilor de imobile, la Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 (DGASPC), cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sezonul rece 2018-2019.

Conform Ordonanţei 27/2013, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, ce modifică Ordonanţa de Urgenţă 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii trebuie să se încadreze în următoarele venituri, pentru a putea primi aceste ajutoare:

  • Până la 1082 LEI pentru persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centalizat (RADET);
  • Până la 786 LEI pentru familiile care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centalizat (RADET);
  • Până la  615 LEI pentru familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, lemne, cărbuni si combustibili petrolieri sau energie electrică.

Persoanele care se încadrează în condițiile legale trebuie să întocmească un dosar care să conțină copii ale actelor de identitate, dovada componenței familie (de la administrația imobilului), adeverințe de venit (de la locul de muncă, forțele de muncă etc.) și copia actelor doveditoare privind spațiul.

Citește și: ATENȚIE EXERCIȚIU! Seism 2018 – ALARMĂ de CUTREMUR în București

UNDE SE DEPUN DOCUMENTELE

  • Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate și locuința se depun și se înregistrează la Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, cu sediul în B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, Bucureşti, în incinta Grupului Scolar “Miron Nicolescu”.
  • Programul de lucru cu publicul este: luni, marți și miercuri, între orele 08:30 – 16:00; joi, între 08:30 și 18:00; vineri, între 08:30 și 13:30.
  • În situația în care solicitantul este beneficiar, sau primește ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și/sau alocație pentru susținerea familiei, potrivit prevederilor Legii nr 277/2010, republicată și completările ulterioare, și solicită subvenția pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut ca Anexa la normele metodologice aprobate prin HG nr. 559/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a preveni eventualele încercări de fraudare a sistemului, în baza OUG 70/2011,  Ordonanţei de Guvern 27/2013, Ordonanței de Urgență 93/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii de Guvern 559/2017, autorităţile publice locale au posibilitatea de a efectua anchete sociale, atât la sesizare, cât şi din oficiu.

În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legală a prejudiciului constatat. La efectuarea anchetei, beneficiarul ajutorului este obligat să prezinte documente relevante solicitate, în justificarea informaţiilor declarate în cererea şi declaraţia pe propria răspundere.

Mai mult decât atât, beneficiarii au obligaţia să comunice în termen de maximum 5 zile orice modificare intervenită în componenţa familiei ori în veniturile acesteia şi să completeze o nouă cerere, pentru a beneficia de subvenţie în condiţiile legii.

Citește și: 50 de maşini abandonate vor fi ridicate din Sectorul 4

Modificările sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei au loc începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.
Solicitantul trebuie sa-și exprime acordul cu privire la verificarea bunurilor deținute și veniturilor impozabile pentru titular și membrii familiei, beneficiari ai ajutorului pentru încălzire locuinței conform legislației în vigoare, în bazele de date A.N.A.F. și D.G.I.T.L.

De asemenea, solicitantul trebuie să-și exprime acordul cu prelucrarea datelor personale, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, în toate procedurile legale necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și în relația cu celelalte instituții publice cu care DGASPC Sector 4 colaborează.

Pentru relaţii suplimentare privind documentele justificative, locuitorii Sectorului 4 pot apela 0372.900.789, sau pot trimite e-mail la cms@dgaspc4.ro (Șef serviciu: Cătălin Moșneanu; Consilier Nițu Florentina).