Consiliul Local al Sectorului 4 a hotărât extinderea modalităţilor de plată a impozitelor şi taxelor locale

1808
Taxe locale Sectorul 4 News

Hotărâre adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.

Art.l Se aprobă extinderea modalităţii de plată a impozitelor şi taxelor locale, la nivelul Sectorului 4 şi plata prin intermediul altor parteneri autorizaţi, agenţi economici, inclusiv bănci comerciale.

Art.2 Plata impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a amenzilor contravenţionale, se va putea face prin partenerii care îndeplinesc toate cerinţele legale pentru acest tip de operaţiuni prin:
a. plăţi la ghişeul/postul de lucru al partenerului autorizat;
b. sisteme bancare sub formă de robot;
c. intermediul aplicaţiilor pentru on-line banking ale băncilor comerciale;
d. intermediul altor aplicaţii pentru platforme web şi/sau mobile ale partenerilor autorizaţi
conform legii şi care respectă toate standardele cerute de legislaţia în vigoare pentru asemenea operaţiuni.

Citește și: Noi sume de plată au fost stabilite pentru taxa de salubrizare în sectorul 4

Art.3 Pentru cetăţenii care vor opta pentru aceste metode de plată nu vor exista costuri suplimentare, orice costuri asimilate urmând a fi suportate din bugetul local al Sectorului 4.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 şi direcţiile din cadrul Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Citește și: 96 de blocuri se vor reabilita în Sectorul 4 anul acesta