Primăria Sectorului 4 scoate la licitație proiectul noii stații de metrou de pe șoseaua Berceni

1991

Acest lucru este primul pas pe care Primăria Sectorului 4 îl face, în colaborare cu S.C. Metrorex S.A., în vederea informării complete a potențialilor ofertanți.

Marți, 10 septembrie a.c., a fost publicat în noul sistem de achiziții publice – SICAP, anunțul privind “Elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări pentru edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situataă între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”.

Potrivit anunțului, unul din obiectivele majore ale administrației Sectorului 4 în domeniul mobilității urbane este extinderea magistralei de metrou M2 la limita de sud, cu o stație situată între stația de metrou existentă Berceni și Șos. de Centură.

În vederea implementării acestui proiect de infrastructură, Sectorul 4 a încheiat un protocol  cu S.C. METROREX S.A. În baza acestuia, a fost derulat contractul și a fost recepționată documentația “Studiu de fezabilitate pentru edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură.”

Conform studiului de fezabilitate, destinația clădirii propuse va fi aceea de clădire civilă (publică) pentru transport cu metroul – STAȚIE DE METROU SUPRATERANĂ.

Citește și: Firea și Baluță se faultează reciproc. PRIMARUL GENERAL SE OPUNE REFERENDUMULUI PE SUBIECTUL INCINERATORULUI DE GUNOI

Clădirea va asigura un mediu propice circulației pietonale (tip transport cu metroul și spații publice urbane de circulație).

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 146 de milioane de lei (fără TVA).

Proiectul de investiții pentru edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situată între statia de metrou Berceni și Șoseaua de Centură, va fi inițiat și derulat de Asocierea de autorități contractante formată conform art.4 din Legea nr. 98/2016 / art. Legea 99/2016, dupa caz, dintre Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de lider de asociere si Societatea de Transport cu Metroul București „METROREX” S.A., în calitate de membru al asocierii. In cadrul asocierii de autoritati contractante, liderul asocierii, Sectorul 4 al Municipiului București va asigura finanțarea, proiectarea și edificarea obiectivului de investiții.

În vederea obținerii finanțării pentru implementarea proiectului, liderul de asociere, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a inițiat discuții deja cu reprezentanții AM-POIM din cadrul Ministerul Fondurilor Europene, respectiv OI-Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, concretizate prin aprobarea de către Comisia Europeană a modificării POIM prin introducerea sectoarelor municipiului București în categoria beneficiarilor eligibili, în parteneriat cu Metrorex, pentru Axa Prioritară 1. OS 1 Creșterea gradului de utilizarea a transportului cu metroul în București – Ilfov.

Durata de execuție a achizitiei „Elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări pentru edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură„ este de 22 luni, din care 4 luni perioada de proiectare.

Totodată, potrivit anuntului menționat, procedura aplicată va fi cea a licitației deschise sau a negocierii competitive, iar criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț.