Primăria Sectorului 4 anunţă licitaţie pentru măşti şi mănuşi. Acordul cadru este valabil doi ani, cu o valoare estimată la 64 milioane de lei

1499

Primăria Sectorului 4 anunţă pe SICAP licitaţie pentru achiziţia de măşti şi mănuşi de protecţie, având în vederea încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de doi ani, la o valoare estimată de 64.680.000 lei, potrivit Agerpres.

Este vorba despre o achiziţie comună în care figurează ca autorităţi contractante şapte instituţii din subordinea Primăriei Sector 4: Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO, Direcţia Mobilitate Urbană Sector 4, Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, Direcţia Generală de Evidenţa Persoanelor Sector 4, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, Direcţia de administrare a unităţilor de învăţământ Sector 4, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4.

Urmare situaţiei create la nivel naţional de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi în vederea asigurării protecţiei personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 4, direcţiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum şi a elevilor din sistemul naţional de Educaţie din instituţiile de învăţământ situate pe raza sectorului 4, pe durata anului şcolar, se impune achiziţia de produse care să asigure protecţia individuală şi astfel limitarea posibilităţilor de extindere a pandemiei, în timpul desfăşurării activităţii“, reiese din anunţ.

În vederea atribuirii, componenta financiară reprezintă 90%, iar termenul de livrare 10%.

Citește și: Parcurile din Sectorul 4 s-au deschis în condiții de maximă siguranță

Autoritatea contractantă a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile dispuse în sarcina autorităţilor locale prin decrete şi ordonanţe militare, în vederea limitării infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetăţenilor, inclusiv pentru copii din sistemul naţional de Educaţie din instituţiile de învăţământ situate pe raza sectorului 4“, se mai arată în anunţ.

În ceea ce priveşte lotul de măşti de protecţie, valoarea estimată este de 46.200.000 lei, fiind prevăzute cantităţi cuprinse între 3.850.000 – 15.400.000 bucăţi.

Referitor la mănuşile de protecţie, valoarea estimată este de 18.480.000 lei, acordul-cadru prevăzând minimum 77.000 cutii şi maximum 308.000 cutii.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 15 iunie.

Pe 29 aprilie, Primăria Sectorului 4 anunţa pe SICAP licitaţie pentru încheierea unui acord-cadru pe o durată de doi ani, având ca obiect furnizarea soluţiilor dezinfectante pentru mâini în vederea prevenirii răspândirii COVID-19, la o valoare totală estimată de 49.500.000 lei.

Pe 5 mai, Primăria anunţa pe SICAP o licitaţie pentru viziere, pe o durată de doi ani, cu o valoare totală estimată de 5.000.000 lei.