Inspectoratul de Stat în Construcții despre Nicușor Dan pe tema Pasajului Unirii: “Cu rea voință, dezinformează opinia publică!”

10923

Reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) reacționează după afirmațiile lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, referitoare la amplasarea porților de avertizare gabarit la obiectivul de investiții „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii”.

Potrivit ISC, Nicușor Dan a lansat în spațiul public „afirmații tendențioase și nefondate” în legătură cu amplasarea porților de avertizare gabarit la Pasajul Unirii.

Citește și: Proiectul de buget al Sectorului 4, pus în dezbatere publică!

Reprezentanții ISC transmit că au fost efectuate acțiuni de control care au avut ca scop ”verificarea respectării prevederilor legale și a documentației tehnice la executarea lucrărilor aferente obiectivului mai sus menționat, în timpul cărora au fost constatate unele neconformități pentru care au fost dispuse măsuri”.

Referitor la afirmațiile tendențioase și nefondate ale domnului Nicușor Daniel Dan cu privire la amplasarea porților de avertizare gabarit la obiectivul de investiții <Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii>, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivului „Pasajul Unirii – Etapa I, Punerea în siguranță”, pentru corecta informare a opiniei publice, Inspectoratul de Stat în Construcții face următoarele precizări: inspectori în construcții din cadrul Inspectoratului în Construcții al Municipiului București au efectuat acțiuni de control privind verificarea respectării prevederilor legale și a documentației tehnice la executarea lucrărilor aferente obiectivului mai sus menționat, în timpul cărora au fost constatate unele neconformități pentru care au fost dispuse măsuri. A fost aplicată sancțiune contravențională, urmând a proceda în continuare conform prevederilor legale”, transmit reprezentanții ISC, într-un comunicat de presă.

„Au fost montate porți de gabarit corespunzătoare gabaritului de 3,50 m, conform detaliilor de execuție din proiectul tehnic”

În timpul controalelor, au fost solicitate și prezentate documente referitoare la calitatea lucrărilor executate și a materialelor puse în operă, precum și puncte de vedere ale factorilor implicați, după cum urmează:

Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Circulație – Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București – 160728/02.11.2022, privind amplasarea porților de avertizare gabarit la intrările în pasaj;

– Punctul de vedere al experților tehnici atestați MDLPA, referitor la lucrările realizate la obiectivul Pasajul Unirii – Etapa I, în care se menționează faptul că „au fost montate porți de gabarit corespunzătoare gabaritului de 3,50 m, conform detaliilor de execuție din proiectul tehnic”, „s-a refăcut semnalizarea rutieră: marcaje, semnalizare verticală și panouri de afișaj la intrarea în pasaj”, precum și faptul că „la momentul punerii în folosință a pasajului, lucrările executate îndeplineau toate punctele indicate în Soluția 1 din expertiza tehnică“;

– Puncte de vedere ale proiectanților, prezentate în timpul controalelor sau înaintate prin adresele înregistrate la I.S.C. cu nr . 48335/28.11.2022 si 54757/05.12.2022, din care reiese faptul că în cadrul proiectului au fost incluse piese scrise și desenate privind montarea porților de gabarit, indicatoare și marcaje rutiere, în care se concluzionează că lucrările executate se încadrează în prevederile proiectului tehnic, al detaliilor de execuție, dispozițiilor de șantier și adreselor beneficiarului.

– Documente de calitate referitoare la porțile de gabarit, încheiate de constructor în timpul execuției lucrărilor, însușite de factorii responsabili și înregistrate cu numerele 13/23.08.2022; 14/23.08.2022 și 24/23.09.2022;

– Punctele de vedere ale diriginților de șantier și ale responsabililor tehnici cu execuția, înaintate prin adresele înregistrate la S.C. cu nr. 48335/28.11.2022 si nr. 454757/05.12.2022, în care se relevă faptul că semnalizarea rutieră a pasajului, marcajele și indicatoarele au fost realizate prin grija Primăriei Sectorului 4”, se precizează în comunicatul de presă transmis de reprezentanții ISC.

„Lucrările de construcții executate până la data finalizării controalelor respectă documentația tehnică”

Reprezentanții ISC au mai precizat că afirmațiile lui Nicușor Dan nu sunt altceva decât o modalitate prin care opinia publică este ”dezinformată”, fiind vorba, în ultimă instanță, de ”rea voință” din partea primarului general al Capitalei.

„În concluzie, în urma analizării documentelor prezentate, reiese faptul că lucrările de construcții executate până la data finalizării controalelor, aferente Etapei I – punerea în siguranță, respectă documentația tehnică.

Pe cale de consecință, Inspectoratul de Stat în Construcții, în calitate de organ tehnic de specialitate, își fundamentează punctul de vedere în baza documentelor prezentate în timpul controalelor, potrivit competențelor, contrar afirmațiilor domnului Nicușor Daniel Dan, care, cu rea voință, dezinformează opinia publică, demonstrând necunoașterea situației de fapt.

Inspectoratul de Stat în Construcții va informa opinia publică ori de câte ori activitatea sa va fi denigrată și nu va corespunde realității”, au mai transmis reprezentanții ISC.