Înscrierile pentru acordarea ajutorului de încălzire continuă la Sectorul 4

927

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Sector 4 primește cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie pentru sezonul rece 2023- 2024.

Modalitatea de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței este reglementată de Legea 226/2021.

Citește și: Primăria Capitalei, datoare către ELCEN cu 700 de milioane de lei

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

Acte doveditoare privind componenţa familiei:

  • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.,Certificat naștere);
  • adeverință eliberată de către asociația proprietari/locatari în care se menționează numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora, codul client al furnizorului și cod loc consum/POD;
  • certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ/act notarial; hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al copilului;

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2053 lei, în cazul persoanei singure.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se va acorda în perioada Noiembrie 2023- Martie 2024. Pentru cererile depuse în perioada 23.10.2023-20.11.2023, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2023. Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii Noiembrie 2023, acordarea se va face începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Pentru beneficiarii de ajutor social acordarea se face începând cu luna depunerii cereri, indiferent de data la care a fost depusă.

Categoriile de ajutoare sunt reprezentate de ajutoare în bani sau în lemne, cu sprijinul celor de la Totul Verde SA și se acordă pentru  încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, pentru gaze naturale, pentru energie electrică ori pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Cererile vor fi depuse de către solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare, până la data de 20.11.2023, prin intermediul aplicației ONLINE accesând site-ul instituției – DGASPC Sector 4, secțiunea ”Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței” –  https://www.dgaspc4.ro/servicii/ajutoare-pentru–nc-lzirea-locuin-ei.

Cererile și documentele aferente pot fi depuse personal sau transmise prin intermediul serviciilor poștale, de curierat, la adresa: Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.