Consiliul General a aprobat transformarea RATB din regie în societate comercială pe acțiuni

1151
STB

Consiliul General al Municipiului București a aprobat joi transformarea RATB din regie în societate comercială pe acțiuni. Numele noii companii este: Societatea de Transport București STB. Aceasta va avea doi acționari: Consiliul General al Municipiului București (99,90%) și Consiliul Județean Ilfov (0,10%). 

Societatea de Transport București STB SA

Are ca domeniu principal de activitate “alte transporturi terestre de călători” și obiect principal de activitate “transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

Aceasta va prelua activul și pasivul Regiei Autonome de Transport București R.A., existent la data înregistrării Societății de Transport București STB SA la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Citește și: Primarul General, Gabriela Firea: Bucureștiul va avea 400 de autobuze moderne, la standarde europene

În plus, s-a aprobat trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București a imobilului situat în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, compus din teren în suprafață de 1.518 mp. și construcție având regim de înalțime S+P+8 cu o suprafață totală de 6.865,22 mp. Imobilul va fi adus ca aport în natura la capitalul social al Societății de Transport București STB SA de către actionarul majoritar Consiliul General al Municipiului București.

Capitalul social inițial al Societății de Transport București STB SA este de 129.200.000 lei, din care: 29.079.351,55 lei aport în natură și 100.120.648,45 lei  în numerar, împarțit în 1.292,000 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei.

Capitalul social este deținut de acționari, după cum urmează:
– Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București – 129.070.800 lei.
– Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov -129.200 lei.

Citește și: Modernizarea Capitalei, un moft

Personalul din cadrul Regiei Autonome de Transport București R.A. se preia și va fi reîncadrat pe aceleeași funcții de către Societatea de Transport București STB SA., cu menținerea tuturor drepturilor și obligațiilor avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Contractul colectiv de muncă înregistrat la ITM Bcurești, sub nr. 129/31.03.2016, cu modificările ulterioare, aplicabil la nivelul Regiei Autonome de Transport București R.A. ramâne în vigoare și va fi aplicabil la nivelul Societății de Transport Bucuresti STB S.A., pâna la încheierea noului contract colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.