Bucureştiul, la un pas să rămână fără apă caldă, pentru că Firea nu plăteşte nimic

1247

Electrocentrale Bucureşti (Elcen) a trimis membrilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti o scrisoare deschisă în care arată că, din cauza neplăţii sumelor cuvenite de către Primăria Capitalei, Romgaz a anunţat deja că va sista alimentarea cu gaze a centralelor de termificare (CET) din Bucureşti dacă nu se plăteşte măcar o parte din factura curentă, care a ajuns la 600 de milioane de lei.

 

Dacă situaţia nu se va rezolva rapid, alimentarea cu energie termică a Bucureştiului va fi oprită.Elcen a trimis scrisoarea deschisă în data de 10 mai, la o zi după ce a expirat termenul de plată a subvenţiei aferente lunii ianuarie a acestui an, de către Primărie, iar autoritatea locală continuă să nu plărească. Pentru detalii şi explicaţii puteţi citi textul de mai jos:

ELCEN a făcut plata facturii de gaze către Romgaz, pentru gazele consummate în ianuarie, cu sumele strânse din vânzarea energiei electrice produse în timpul iernii, dar următoarea factură nu are cu ce o plăti, dacă Primăria nu-şi onorează obligaţiile.

Iată cele mai importante aspecte din scrisoarea deschisă:

“În pofida diligenţelor ELCEN şi a demersurilor încheiate încă din luna octombrie 2018, Convenţia de justificare a avansurilor pentru sezonul de termoficare 2018-2019 a fost semnată cu mare dificultate de către RADET Bucureşti şi PMB abia în luna decembrie 2018, astfel că ELCEN nu a beneficiat de acordarea în avans pentru luna noiembrie 2018 a subvenţiei (…) aşa cum au beneficiat Engie, Vestenergo şi CET Griviţa (societăţi care au o contribuţie foarte mică, comparativ cu ELCEN, la sistemul de termoficare din Municipiul Bucureşti), iar începând cu luna ianuarie 2019, Primăria Municipiului Bucureşti nu şi-a mai reapectat angajamentele faţă de ELCEN şi Romgaz.

Citește și: Lărgirea străzii Caporal Luică, de la 2 la 4 benzi de circulaţie, a fost finalizată

În acest context, în condiţiile existenţei unei întârzieri nejustificate a semnării Convenţiei de justificare a avansurilor transmisă de ELCEN încă din luna octombrie 2018 şi a încetării acordării acestor sume către Romgaz începând cu luna ianuarie 2019, datoria acumulată de RADET faţă de ELCEN la data de 22.04.2019 pentru obligaţiile curente pentru care s-au emis facturi a crescut exponenţial la valoarea de 535.347.522 lei. Totodată, datoria acumulată de ELCEN faţă de Romgaz la data de 24.04.2019 pentru obligaţii curente a crescut la valoarea de 636.586.763 lei.

Nerespectarea de către Primăria Municipiului Bucureşti a obligaţiilor asumate prin Convenţia de justificare a avansurilor pentru sezonul de termoficare 2018-2019 prin nevirarea către SNGN Romgaz a avansurilor pentru lunile ianuarie-martie 2019, în valoare de 317.500.298 lei şi, totodată (…) neîndeplinirea obligaţiilor de plată pentru luna decembrie în valoare de 345.008 lei, ianuarie 2019 în valoare de 175.805.039 lei, februarie în valoare de 133.294.000 lei şi martie în valoare estimată de 100.000.000 lei, în contextul intrării în procedura falimentului a debitoarei RADET Bucureşti, creează premisele compromiterii iremediabile a întregului sistem de termoficare din Municipiul Bucureşti. Precizăm că la creanţa în valoare de 3.707.756.493 lei, înscrisă deja în tabelul definitiv de creanţe ale debitoarei RADET Bucureşti, se va adăuga şi o creanţă în valoare estimată de 500.000.000 lei provenită din facturile curente.

Neachitarea subvenţiei de către Primpăria Municipiului Bucureşti în conformitate cu obligaţiile asumate va comprmite furnizarea de agent termic în Capitală, cel mai târziu în luna mai a anului curent, fiind depăşit de RADET Bucureşti la data de 09.05.2019 termenul de scadenţă de 90 de zile reglementat de art. 77 alin. 2) din Legea 85/2019. În această situaţie, ELCEN, la rândul său, nu îşi poate onora obligaţiile de plată către Romgaz.

Ca atare, acest creditor poate întrerupe furnizarea de gaze către subscrisa, aspect pe care, de altfel, Romgaz l-a subliniat şi prin adresa nr. 14.931 din data de 23.04.2019, transmisă Primăriei Municipiului Bucureşti, prin care a relevant faptul că, în situaţia neachitării de către ELCEN la scadenţă (09.05.2019) a obligaţiilor de plată în valoare de 114.879.779 lei, va trece la sistarea livrărilor de gaze către ELCEN.