Amenzi consistente aplicate Primăriei Capitalei de către Garda de Mediu! Trebuie implementate măsuri, inclusiv în sectorul 4

905

Garda de Mediu a făcut un control la Primăria Capitalei, vizând măsurile adoptate pentru reducerea poluării din Bucureşti. Nota de constatare arată că multe dintre măsurile asumate de municipalitate, cu termen de finalizare 2022, nu au fost îndeplinite. În 2023 au fost făcute zeci de mii de acţiuni de control, fiind aplicate amenzi consistente.

”Conform calendarului întocmit de PMB, Planul Integrat de Calitate a Aerului 2024-2028 va fi aprobat în luna octombrie 2024. De asemenea, a fost asumat un set de măsuri care să asigure reducerea valorilor pentru PM 10”, anunţă Garda de Mediu.

Citește și: Toate serviciile Direcției de Urbanism a Sectorului 4 sunt, de acum, disponibile în online

Controlul a fost efectuat în vederea verificării stadiului de realizare a Planului Integrat de Calitate a Aerului din aglomerarea Bucureşti, precum şi a măsurilor luate de către Primăria Municipiului Bucureşti pentru reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici în vederea încadrării concentraţiilor de PM 10 şi NO 2 în limitele legale”, a anunţat Garda de Mediu.

Instituţia detaliază măsurile asumate de Primăria Capitalei, termenele de realizare şi stadiul implementării acestora şi arată că unele nu au fost îndeplinite. Din cele 18 măsuri anunțate, cea cu nr. 11 vizează acțiuni legate de Sectorul 4.

Măsura nr. 11 – Conservarea, ameliorarea şi extinderea spaţiilor verzi publice

Data de Finalizare/data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare: 2023 pentru literele b. c şi d şi 2024 pentru lit. a.

Responsabilitatea implementării măsurii nr. 11: Instituţia de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti

Descrierea măsurii:

a. Proiectul „Amenajare peisagistică Parcul Unirii” – Faza de execuţie.

Obs: execuţia de amenajare peisagistică a parcului Unirii va demara după finalizarea lucrărilor de reparaţii efectuate de Primăria Sector 4 a planşeului din Piaţa Unirii

b. Plantarea de arbori în alveolele goale existente în aliniamentele stradale, inclusiv jardiniera râului Dâmboviţa, aflate în administrare

c. Amenajarea unei suprafeţe de tip pajişte urbană pe jardiniera râului Dâmboviţa (tronson Mihai Bravu-Calea Vitan)

d. Plantarea a 75.000 arbori pe terenuri degradate

Pentru proiectul de la lit. b) au fost plantaţi, în anul 2023, un total de 395 arbori în jardiniera râului Dâmboviţa, TNB, Parcul Carol şi Parcul Băneasa.

Pentru proiectul de la pct c) a fost amenajată o suprafaţă de 500 mp în dreptul complexului Asmita Garden, din totalul asumat de 0,8 ha.

La data şi ora controlului, nu erau plantaţi 75.000 de arbori, în baza Protocolul de colaborare încheiat între PMB, ALPAB şi o coaliţie formată din 6 ONG-uri. Proiectul nu a fost implementat datorită neaprobării în şedinţa CGMB.

Menţionăm faptul că Primăria Municipiului Bucureşti nu a realizat/nu a constituit Registrul Spaţiilor Verzi care să ţină o evidenţă clară a spaţiilor verzi din Municipiul Bucureşti, inclusiv a numărului de arbori. A fost elaborat caietul de sarcini şi se fac demersuri pentru iniţierea procedurii de achiziţie. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să asigure finanţare materialului dendrologic şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi proprietatea acestora. Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană.