Admitere facultate 2018. Mii de locuri la buget la universităţile de top din Capitală. Calendarul înscrierilor la facultăţi

968
universitatea_bucuresti

Admitere facultate 2018. Universitatea din Bucureşti oferă în total peste 9.000 de locuri, dintre care 4.250 la buget. ASE scoate la concurs aproape 6.000 de locuri, iar la UMF “Carol Davila” sunt disponibile 1.402 locuri.

Universitatea din Bucureşti oferă anul acesta în total peste 9.000 de locuri la facultăţi, dintre care 4.250 de locuri la buget. Cele mai multe locuri sunt la facultăţile de Geografie, de Limbi Străine, Matematică, Sociologie şi Psihologie, care sunt şi cele mai căutate în fiecare an. În acelaşi timp, Academia de Studii Economice scoate la concurs aproape 6.000 de locuri, iar cea mai căutată facultate este cea de Cibernetică.

Admitere 2018 la Universitatea din Bucureşti

Pentru admiterea din acest an la studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr total de 9.383 de locuri, dintre care 4.250 de locuri la buget şi 5.133 de locuri la taxă. La master, au fost scoase la concurs 7.853 de locuri la toate cele 19 facultăţi, dintre care 2.865 de locuri la buget şi 4.988 de locuri la taxă.

Cele mai căutate facultăţi sunt şi cele cu cele mai multe locuri disponibile şi rămân şi în acest an Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Facultatea de Geografie, cea de Matematică, de Sociologie, de Psihologie, de Limbi Străine, Litere, Jurnalism, Drept sau Istorie.

Astfel, la Administraţie şi Afaceri sunt 198 de locuri la buget şi 527 la taxă, iar înscrierile se mai pot face până în 23 iulie. Admiterea se realizează în baza mediei dintre proba la bacalaureat la Limba română şi materia la alegere. La Facultatea de Drept sunt 261 de locuri la buget şi 307 locuri cu taxă, iar înscrierea se face până în 18 iulie. Examenul de admitere, cu întrebări din Limba română şi economie, va avea loc în 24 iulie.

La Biologie sunt 95 de locuri la buget şi 134 de locuri cu taxă, iar admiterea se face în baza unui eseu motivaţional şi ăn baza mediei de la examenul de bacalaureat. Înscrierea se mai face până în 18 iulie. De asemenea, la Facultatea de Chimie sunt 111 locuri la buget, iar admiterea constă în media dintre nota finală la bac (75 la sută) şi nota la testul grilă (25 la sută), la alegere între chimie generală şi anorganică sau chimie organică. Candidaţii îşi mai pot depune dosarele până în 19 iulie, urmând ca testul să aibă loc în 23 iulie.

În ceea ce priveşte Facultatea de Geografie, aceasta oferă 324 de locuri la buget, iar data limită de înscriere este 19 iulie. Admiterea se face în baza unei scrisori de motivaţie şi media de la bac. La Istorie sunt disponibile 165 de locuri la buget şi 298 de locuri la taxă, iar admitera constă în baza unei scrisori de intenţie şi în funcţie de media de la bacalaureat. Înscrierile se fac până în 20 iulie.

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării oferă candidaţilor 325 de locuri, dintre care 120 la buget, iar data limită de înscriere este vineri, 13 iulie. Admiterea constă într-un examen scris pe fiecare specializare în parte. Astfel, examenele vor avea loc timp de trei zile consecutiv, în 16, 18 şi 18 iulie, pentru Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism şi, respectiv, Publicitate. Pe de altă parte, la Facultatea de Litere sunt 411 locuri la buget şi se intră după concursul de dosare, nota la proba de Limba română de la bac valorând două treimi din nota finală, în timp ce media dintre celelalte două note de la bac valorează o treime. Excepţie face specializarea Comunicare şi relaţii publice, unde se intră în baza unui test de o oră din noţiuni de limba română. Înscrierea se face până în 16 iulie.

În ceea ce priveşte Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, înscrierea se face până în 14 iulie şi admiterea constă în examen scris cu două discipline. Sunt disponibile 386 de locuri la buget. La Matematică şi Informatică 387 de locuri bugetate, în timp ce la Facultatea de Psihologie sunt 298 de locuri la buget. La Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, candidaţii au la dispoziţie 264 de locuri la buget, la toate cele patru specializări, Sociologie, Antropologie, Resurse umane şi Asistenţă socială, la care se adaugă alte 700 la taxă. Înscrierile se pot face până în 15 iulie, iar admiterea se face pe baza unui eseu motivaţional şi a mediei dintre nota la examenul de bac la Limba română şi nota la o a doua probă, la alegere.

În acest an, UB oferă posibilitatea achitării online a taxei de înscriere prin completarea unui formular, urmând ca, în dosarul de înscriere, candidatul să ataşeze şi dovada plăţii primită pe e-mail. De asemenea, candidaţii vor avea cazare gratuită în căminul Leu C timp de trei nopţi şi vor avea acces gratuit în spaţiul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”.

Data limită pentru înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti este 26 iulie, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afişa în 29 iulie.

Admitere 2018 la Academia de Studii Economice

Academia de Studii Economice scoate la concurs aproape 6.000 de locuri la facultăţile sale, dintre care 2.602 la buget şi 2.826 la taxă. Cele mai multe locuri sunt la Facultatea de Cibernetică, acolo unde, încă din primele zile de înscriere, s-au format coze pentru depunerea dosarelor. Aici sunt 573 de locuri bugetate şi 80 de locuri la taxă. La Contabilitate şi Informatică de Gestiune, candidaţii au la dispoziţie 233 de locuri la buget şi 382 de locuri la taxă, în timp ce la Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori sunt disponibile 227 de locuri la buget şi 285 de locuri la taxă.

Înscrierile la ASE se mai pot face până în 16 iulie, iar admiterea se face pe baza mediei de la bac.

Admitere 2018 la Medicină

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) au fost scoase la concurs 1.402 de locuri, dintre care 1.100 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă. Înscrierile au început joi şi vor continua până în 18 iulie. Admiterea se face în baza unui examen.

Facultatea de Medicină, cu o durată de şase ani, are 552 de locuri la buget şi 200 de locuri cu taxă, în timp ce Facultatea de Medicină Dentară a scos la concurs 166 de locuri bugetate şi 70 la taxă. Facultatea de Farmacie, cu durată de cinci ani, are disponibile 166 de locuri bugetate şi 20 la taxă, iar Facultatea de Moaşe are disponibile 182 de locuri bugetate şi 12 la taxă.

Taxa de studiu la UMF „Carol Davila” este de 9.000 de lei pe an la Medicină, Farmacie şi Medicină dentară, şi 6.000 de lei la Moaşe.

Admitere 2018 la Politehnică

Universitatea Politehnica a scos la concurs aproape 5.000 de locuri la buget şi peste 1.000 la taxă. Înscrierile la facultăţi se fac până în 14 iulie, iar admiterea constă fie într-un interviu, fie se face pe bază de două probe scrise.

Cele mai multe locuri sunt la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu 635 de locuri bugetate şi 85 la taxă. De asemenea, la Automatică şi Calculatoare, alternativa la Facultatea de Cibernetică din cadrul ASE, sunt disponibile 58 de locuri bugetate şi 225 de locuri la taxă, în timp ce Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice scoate la concurs 550 de locuri bugetate şi 50 la taxă.

De asemenea, la Transporturi sunt 470 de locuri bugetate şi 60 la taxă, la Inginerie Mecanică şi Mecatronică sunt 340 de locuri bugetate şi 100 de locuri la taxă, iar la Inginerie Electrică au fost scoase la concurs 310 locuri bugetate şi 50 la taxă.

Admitere 2018 la Agronomie

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară a scos la concurs pentru sesiune din acest an 1.349 de locuri la buget şi 2.476 de locuri la taxă. Înscrierea se face până în 21 iulie, iar admiterea constă într-un interviu pentru toate facultăţile, cu excepţia facultăţii de Medicină veterinară, unde admiterea se face pe baza unui examen scris.

Astfel, Facultatea de Agricultură oferă 202 locuri bugetate şi 373 locuri la taxă, Facultatea de Horticultură a scos la concurs 113 locuri la buget şi 212 locuri la taxă, în timp ce Facultatea de Medicină veterinară a pus la dispoziţia candidaţilor 273 de locuri bugetate şi 2017 locuri la taxă.