A început înscrierea copiilor în clasa pregătitoare! Ce trebuie să știe părinții!

915
Actele necesare la inscrierea copilului in clasa pregatitoare

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, au obligația să-i înscrie la școală. În cazul în care micuții împlinesc 6 ani după această data pot merge în clasa pregătitoare numai dacă un psiholog decide că aceștia pot face față cursurilor școlare.

Prima etapă înscrierilor pentru clasa 0 a început de astăzi, iar cererile pot fi depuse la școala pe care părintele o alege pentru copilul lui. Înscrierile din această etapă se pot face până pe 26 martie, de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00. Părintii pot să sune la școală, pentru a fi programați pentru înscriere.

Procedura pe care părinții trebuie să o urmeze, precum și actele necesare sunt disponibile în rândurile de mai jos.

Actele necesare la înscrierea copilului în clasa pregătitoare 2018:

Cerere-tip de înscriere (o găsiti la scoală, dar și pe edu.ro)

Copie și original dupa actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.

Copie și original al certificatului de nastere al copilului.

Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Citește și: Patrula Şcolară își începe activitatea. Siguranță mai mare în unitațile de învățamânt din sectorul 4

Unde se fac înscrierile în clasa pregătitoare

Înscrierile se fac la școala pe care părintele dorește ca cel mic să o urmeze. Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la scoală. Ministerul precizează că cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă tot la unitatea de învățământ în care doresc înscrierea copilului pentru validarea cererii.

La ce școală poate fi înscris copilul

Părintele poate să aleagă între înscrierea copilului la școala de circumscripție: în această situație, copilul are în mod obligatoriu loc și este automat înscris. Școala de circumscripție este școala cea mai apropiată de locuința copilului, la care locuința este arondată. Vezi aici la ce școala ești arondat, pentru înscrierea copiilor în învatamântul primar pentru o altă școală, alta decât cea de circumscripție: în aceasta situație, copilul este înscris numai dacă rămân locuri libere după ce s-au înscris întâi copiii care aparțineau prin arondare acestei școli și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și, ulterior, a celor specifice de departajare. Ministerul Educației precizează că părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la scoala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a facut opțiunea, din lipsa de locuri libere.

Citește și: SECTORUL 4 – În perioada 2 – 12 martie are loc prima ediție a Festivalului Mărțisorului 2018

Cum se înscriu copiii în clasa pregătitoare, în școlile private

Înscrierea copiilor în școlile particulare se face în prima etapa: 8 – 26 martie 2018

Înscrierea se face direct la școală sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite.

Care sunt criteriile de departajare pe care școlile le aplică, dacă numarul copiilor care vor să urmeze cursurile este mai mare decât numarul de locuri

Criteriile generale, pentru înscrierea în clasa pregătitoare:

  • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului;
  • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti. Situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti;
  • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;
  • existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva.

Criteriile specifice de inscriere in clasa pregatitoare:

Ele sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reusesc să facă departajarea între copii. Sunt elaborate de către fiecare școală în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să tină cont de faptul ca toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc. Fiecare școală afisează aceste criterii specifice.

Care este calendarul de înscriere în clasa pregătitoare 2018 – completarea și depunerea cererilor.

Completarea și depunerea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare are loc în doua etape. La etapa a doua participă doar copiii care nu au fost cuprinși într-o școală după prima etapă.

Prima etapă: 8 – 26 martie

De luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00. Părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ.

Citește și: Soluție pentru paza elevilor în școlile din Sectorul 4: cel puțin un agent de la Politia Locală în fiecare unitate de învățământ

30 martie: afișarea în școli și pe site-urile inspectorarelor școlare a listei copiilor înscrisi după prima etapă

A doua etapa: 12 – 18 aprilie

Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmand să se facă pe locurile rămase disponibile dupa prima etapă.

Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapa de înscriere.

23 aprilie: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-urile inspectorarelor școlare a listei copiilor înscriși după a doua etapă.